2016-10-19
Technika

Nowe rozwiązania autonomicznej jazdy - Audi w projekcie "Cyfrowy, autostradowy odcinek doświadczalny"