2020-07-24
Sustainability, Technika

Samochody elektryczne jako część transformacji energetycznej: Audi prowadzi badania nad techniką ładowania dwukierunkowego