2022-06-21
Tradycja, Audi Media TV

Oto jak cztery pierścienie stały się znakiem firmowym Audi: 90 lat temu zawiązano Auto Union AG