Audi MediaCenter

Audi e-fuels

Zaangażowanie Audi w rozwój zrównoważonych, wytwarzanych na bazie dwutlenku węgla paliw – Audi e-fuels – nie ma sobie równych. Audi udowodniło, że jest możliwym stworzenie paliwa nie bazującego na ropie naftowej, a wiążącego w procesie produkcji tyle dwutlenku węgla, ile jest emitowane podczas jego spalania. Wynikiem tego jest zamknięty cykl obiegu CO2 - fundament zrównoważonej mobilności na bezkompromisową skalę.

Komunikaty prasowe