Audi MediaCenter

Auto Union

29 czerwca 1932 roku, Audi, Horch i Zschopauer Motorenwerke - DKW, z inicjatywy Banku Saksonii połączyły swe siły, tworząc Auto Union AG. Jednocześnie Auto Union AG zawarło porozumienie z firmą Wanderer o zakupie od niej całego działu produkcji samochodów. Siedzibą nowej spółki zostało Chemnitz. W ten sposób powstało drugie co do wielkości przedsiębiorstwo produkujące samochody w Niemczech. Wybrane na symbol nowej spółki cztery nachodzące na siebie pierścienie symbolizowały nierozerwalną jedność czterech marek – założycieli. Nazwy marek zostały zachowane, każda z nich zajęła się jednak wytwarzaniem pojazdów innej klasy: DKW skoncentrowało się na motocyklach i małych samochodach, Wanderer na samochodach klasy średniej, Audi – klasy wyższej, a Horch na samochodach luksusowych.